5 april

OP PALMZONDAG
LAATSTE DAG VAN DE VASTEN
RIJDT JEZUS VAN NAZARETH
JERUZALEM BINNEN
OP EEN EZEL
ONDERWEG
STOPT HIJ BIJ EEN BOOM
OM TE SPREKEN MET EEN TOLLENAAR

(EEN CORRUPTE BELASTINGONTVANGER)
WANT DE VERLOSSING BETREFT IEDEREEN


BARMHARTIGHEID


ACHTER EEN RECLAMEPANEEL
AAN DE RAND VAN DE STAD
LIGGEN DUNNE SPUITEN
UITWERPSELEN
DEKENS EEN MATRAS
SIGARETTENPEUKEN
LEGE BLIKJES BIER
ONDERGOED
ZWART GEBLAKERD ZILVERPAPIER
VERPAKKING VAN LEXOTHAN ROHIPNOL


WIJ RUIMEN ALLES OP
BOUWEN
EEN AFDAK
EN KOPEN MET GELD VAN DE BELASTINGBETALER
EEN ZACHTE DRIEZITSBANK
DIE WE ERONDER ZETTEN

___

ON PALM SUNDAY
LAST DAY OF LENT
JEZUS FROM NAZARETH
ENTERS JERUSALEM
ON A DONKEY
ON HIS WAY
HE STOPS CLOSE TO A TREE
TO SPEAK WITH A PUBLICAN
(A CORRUPT TAX COLLECTOR)
CAUSE THE REDEMPTION CONCERNS EVERYONE

CHARITY

BEHIND AN ADVERTISEMENT BOARD
ON THE OUTSKIRST OF THE CITY
THIN SYRINGES ARE LYING
EXCREMENTS
BLANKETS A MATTRESS
CIGARETTE BUTS
EMPTY CANS OF BEER
SOME UNDERWEAR
BLACKENED SILVER FOIL
THE PACKING OF LEXOTHAN ROHIPNOL

WE CLEAN EVERYTHING
BUILD A SHELTER
AND BUY WITH THE TAXPAYERS’ MONEY
A SOFT THREE-SEAT SOFA
WHICH WE PUT UNDER THE SHELTER