6 april

OP MAANDAG
IS HET PAARD EN DE MAN

DIE DE EERSTE KONING DER BELGEN BLEEK TE ZIJN

DIE VAN DE SOKKEL WERD GEHAALD
EN OMGEKEERD TERUG EROP GEPLAATST
 
DIE EEN PAARD WERD MET EEN RUITER
MET EEN ROZE BOL IN PLAATS VAN EEN HOOFD

DIE HET SPREEKWOORD
HIJ HEEFT DE LENTE IN ZIJN BROEK
LIEDERLIJK VERBEELDDE

DIE EEN TIJDELIJK MONUMENT WERD
TER HERINNERING AAN DE PAARDEN
DIE OP 1 APRIL INGEZET WERDEN AAN DE BANK OF ENGLAND IN LONDEN
TIJDENS DE BETOGING EN ORDEHANDHAVING NAV DE G20 TOP


TERUG DE KONING OP ZIJN PAARD

KLAAR OM ZICH TE VERZOENEN MET DE KAT IN HET PORTIEK
DE ACHTERINGANG VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE
DE PLASTIEK STOELEN GLOOIENDE TRAMBEDDING KASSEIEN STRAATMEUBILAIR
DE BAR ZORO-FOOD DRINKS AND A PONY
AAN DE OVERKANT

___

ON MONDAY
THE HORSE AND THE MAN

WHO TURNED OUT TO BE THE FIRST KING OF THE BELGIANS
WHO WAS TAKEN OFF HIS SOCLE
AND PUT BACK BACK TO FRONT

WHO BECAME A HORSE WITH A HORSEMAN
WITH A PINK BALL INSTEAD OF A HEAD
WHO REPRESENTED THE SAYING
TO HAVE SPRING ON ONE’S MIND
DEBAUCHEDLY
WHO BECAME A TEMPORARY MONUMENT
IN COMMEMORATION OF THE HORSES
WHO WERE DEPLOYED NEAR THE BANK OF ENGLAND IN LONDON
DURING THE DEMONSTRATION AND ORDER MAINTENANCE
AS A RESULT OF THE G20 TOP

BECAME AGAIN THE KING ON HIS HORSE

READY TO BECOME RECONCILED WITH THE CAT IN THE DOORWAY
THE BACK ENTRANCE OF THE NATIONAL BANK OF BELGIUM
THE PLASTIC CHAIRS SLOPING TRAM BEDDING COBBLES
STREET FURNITURE
THE BAR ZORO FOOD DRINKS AND A PONY
ACROSS THE STREET