25 mei

VANDAAG IS HET PLEIN
VOOR DE MOOISTE SCHOUWBURG
IN HET MIDDEN VAN DE STAD
TERUG HET PLEIN

WAAR EEN WINKEL IS MET ZOVEEL GOEDS
DAT DIKKE DEUREN NODIG ZIJN
VOOR JOU OPENGEMAAKT DOOR
(NATUURLIJK)
STERKE MANNEN UIT AFRIKA

WAAR EEN KETEN VAN EXQUISE CHOCOLADES
HET LAATSTE CAFÉ OPKOCHT, AFBRAK
EN EEN GLAZEN HUIS LIET NEERZETTEN DE PRALINES WAARDIG
(MIJN OMA SPRAK STEEVAST VAN PRANILLEN, EN OOK VAN WEPS EN HEPS)

WAAR IN DE ETALAGE ÉÉN PAAR WITTE SCHOENEN STAAT GESTALD
ALS WAS HET EEN RELIGIEUS ARTEFACT
UIT DE MYCEENSE BESCHAVING

WAAR AAN DE OVERKANT EEN HANDTAS
EVENVEEL KOST
ALS WAT IK OP EEN MAAND VERDIEN

WAAR OP HET TERRAS DAARNAAST
ÉÉN ESPRESSO
EVENVEEL KOST ALS 2 KILO GEMALEN KOFFIE
IN DE WINKEL

WAAR IN DE SCHOUWBURG VOLGENDE WEEK
EEN TONEELSTUK IN PREMIERE GAAT
(EEN KRANKZINNIGE TRIP DOOR DE WERELD VAN GOED EN KWAAD
WAARBIJ GEEN ENKELE OVERTUIGING OVEREIND BLIJFT)

WAAR IN HET FOYER VAN DE BOURLA 
DERTIGERS, FAMILIES
EN DAMES EN HEREN OP LEEFTIJD
ZICH NEERVLIJEN
OP ZACHTE STOELEN
ZICH LAVEN AAN
RANKE GLAZEN WITTE WIJN OF CAVA
ZICH VERGAPEN AAN DE BESCHILDERDE PLAFONDS
DE GEKOELDE UITSTALKAST VOL
HEERLIJKE TAARTEN, CAKES EN PETIT FOURS
KLAAR OM VREDE TE SLUITEN
MET HUN KEFFENDE HUISDIEREN, MOBIELE TELEFOONS,
GLIMMEND PARKET, IJZIG CORRECTE BEDIENING, DE VRIENDELIJKE TOILETMADAM,
DE RODE LOPERS, HET TONEELHUISLOGO, DE ZWARTE SUPPOOSTEN,
HET METALEN REKJE VOL MET FLYERS, DE GLIMMENDE ASBAK, HET HAAKJE IN DE MUUR

___

TODAY THE SQUARE
IN FRONT OF THE MOST BEAUTIFUL THEATRE
IN THE MIDDLE OF THE CITY
IS JUST THE SQUARE AGAIN

WHERE A SHOP IS
WITH SO MUCH GOOD STUFF
THAT IT NEEDS THICK DOORS
OPENED FOR YOU BY
(OF COURSE)
STRONG AFRICAN MEN

WHERE A CHAIN OF EXQUISITE CHOCOLATE
BOUGHT THE LAST BAR, PULLED IT DOWN
AND PUT A GLASS HOUSE THERE, THE CHOCOLATES WORTHY
(MY GRANDMOTHER ALWAYS SAID CHOCLETS, AND ALSO WAPS AND REVELANT)

WHERE IN THE SHOP-WINDOW ONE PAIR OF WHITE SHOES IS EXPOSED
AS IF IT WERE A RELIGIOUS ARTEFACT
FROM THE MYCAENEAN CIVILISATION

WHERE ON THE OTHER SIDE OF THE ROAD A HANDBAG
COSTS AS MUCH
AS WHAT I EARN IN A MONTH

WHERE ON THE PAVEMENT CAFÉ BESIDE IT
ONE ESPRESSO
COSTS AS MUCH AS 2 KILOS OF GRINDED COFFEE
IN THE STORE

WHERE IN THE THEATRE NEXT WEEK
A PLAY HAS ITS PREMIERE
(A CRAZY ROAD THROUGH THE WORLD OF GOOD AND EVIL
WHERE NO SINGLE CONVICTION CAN BE HOLD)

WHERE IN THE FOYER OF THE BOURLA THEATRE
PEOPLE IN THEIR THIRTIES, FAMILIES
AND LADIES AND GENTLEMEN OF ADVANCED YEARS
SETTLE THEMSELVES DOWN
ON SOFT CHAIRS
SLAKE THEIR THIRST WITH
SLENDER GLASSES OF WHITE WINE OR CAVA
GAZE AT THE PAINTED CEILINGS
THE COOLED DISPLAY CASE
FULL OF DELICIOUS PIES, CAKES AND PETIT FOURS
READY TO CONCLUDE THE PEACE WITH
THEIR YELPING PETS, MOBILE PHONES,
SHINING PARQUET, CHILLING ACCURATE SERVICE, FRIENDLY TOILET LADY,
THE RED CARPETS, THE TONEELHUIS LOGO, THE BLACK ATTENDANTS,
THE METAL RACK FILLED WITH FLYERS, THE GLEAMING ASHTRAY, THE HOOK IN THE WALL