21 mei

VANDAAG
ONZE HEER HEMELVAART
MORGEN VRIJDAG
MAKEN MENSEN DE BRUG
GISTERENAVOND OP DE GROTE MARKT
AMNESTY INTERNATIONAL FESTIVAL
(EN ALS DISCOBAR GALAXIE SPEELT
VERKLAART VEEL VOLK ZICH SOLIDAIR)

VANDAAG
DE RUSSEN KOKEN
EN DAT ZULLEN WE GEWETEN HEBBEN
VAN IN DE MIDDAG AL
RIEKT DE HAL VAN DE BOURLA
NAAR RODE BIETENSOEP
KNOFLOOK EN GEGRATINEERDE KIP OF QUORN

EEN LANGE RIJ MENSEN
KRONKELT ZICH VAN OP HET PLEIN
DE TIJDELIJKE KEUKEN IN

DAN ZINGT EEN MAN UIT RUSLAND DIE VROEGER NOG MET PAVAROTTI
EN
DAARNA EEN MAN UIT RUSLAND DIE EEN GEDICHT VAN PAUL VAN OSTAIJEN

IK WIL EEN SINGER
WIJ WILLEN EEN SINGER
WIJ EISEN EEN SINGER
WAT WIJ WILLEN IS ONS RECHT
PANEM ET SINGEREM

___

TODAY
ASCENSION DAY
TOMORROW FRIDAY
PEOPLE MAKE A LONG WEEKEND
YESTERDAY EVENING
ON THE GREAT MARKET
AMNESTY INTERNATIONAL FESTIVAL
(AND IF DISCOBAR GALAXI PLAYS
MANY PEOPLE DECLARE THEMSELVES SOLIDARY)

TODAY
THE RUSSIANS WILL COOK
AND WE’LL SURELY KNOW ABOUT IT
FROM THIS AFTERNOON
THE ENTRANCE OF THE BOURLA
SMELLS OF RED BEET SOUP
GARLIC AND CHICKEN AU GRATIN OR QUORN

A LONG ROW OF PEOPLE
TWISTS
FROM  THE SQUARE
TO THE TEMPORARY KITCHEN
 
THEN A MAN FROM RUSSIA SINGS WHO HAS SUNG WITH PAVAROTTI BEFORE
AND THEN A MAN FROM RUSSIA RECITES A POEM BY PAUL VAN OSTAIJEN
 
I WANT A SINGER
WE WANT A SINGER
WE DEMAND A SINGER
WHAT WE WANT IS OUR RIGHT
 
PANEM ET SINGEREM