22 mei

VOOR DE LAATSTE KEER VANDAAG
SAMEN AAN TAFEL OM 18 U
5 EURO
EN ALS HET NIET KAN
MINDER
TOMATENSOEP
EN FRIET MET STOOFVLEES
VOOR IEDEREEN
(DIE HET LEKKER VINDT)
200 PAPIEREN BAKJES
DAARNA BORDEN
EN NOG IS ER VOOR IEDEREEN
GENOEG
(GISTEREN KWAM DE DIRECTEUR ETEN
VAN HET MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN
HIJ ZEI
DIT IS PAS ECHT VOOR EEN APPEL EN EEN EI)

VANDAAG ZOU OOK DE BURGEMEESTER LANGSKOMEN
HELAAS TENEINDE
ZO BELDE HIJ
WAS ER BELET

HET PAPIEREN HUIS OP HET PLEIN VOOR HET THEATER
DAT ER VIER DAGEN MET GESLOTEN DEUREN STOND STOND
TERWIJL OP ZIJN DAK
CONNECTING PEOPLE
EN TOUT COMPTE FAIT, C’EST MIEUX IÇI
DOET OP DE VIJFDE DAG ZIJN RAMEN OPEN
EN TRAKTEERT

DAARNA RUIMEN WIJ OP
BLIJ MET WAT ER IS GEWEEST

BIJNA IEDEREEN NAAR HUIS
MET ENKELE MANNEN
BRENG IK NOG
WAT DINGEN NAAR EEN OPSLAGPLAATS
IK DRUK EEN CODE IN
DRAAI EEN SLOT OPEN
MIJN SLEUTEL VAN MIJN WERK
EEN IJZEREN HEK
EEN DUBBELE DEUR

HIER STA IK DAN
DENK IK
DE BEZETTERS ONDERWEG
NAAR ERGENS ANDERS
IK
NAAR HUIS
HET KIND
DE KAT
EINDELIJK
DE VROUW
MIJN BED

___

FOR THE LAST TIME TODAY
TOGETHER AT TABLE AT 15Y
5 EUROS    
AND IF THAT ISN’T POSSIBLE
LESS
TOMATO SOUP
AND STEW WITH FRIES
FOR EVERYONE
(WHO LIKES IT)
200 PAPER BOXES
THEN PLATES
AND STILL THERE IS ENOUGH
FOR EVERYONE
(YESTERDAY THE DIRECTOR
OF THE MUSEUM OF FINE ARTS
CAME HERE TO EAT
HE SAID
THAT’S REALLY FOOD FOR THE PRICE OF AN APPLE AND AN EGG
)
 
TODAY THE MAYOR WAS GOING TO COME
UNFORTUNATELY IN THE END
HE CALLED
HE WAS UNABLE TO SEE US

THE PAPER HOUSE ON THE SQUARE IN FRONT OF THE THEATRE
WHICH STOOD THERE FOR FOUR DAYS WITH CLOSED DOORS
WHILE BEARING ON ITS ROOF
CONNECTING PEOPLE
AND TOUT COMPTE FAIT, C’EST MIEUX IÇI

OPENS ITS WINDOWS ON THE FIFTH DAY
AND TREATS

THEN WE CLEAN
HAPPY WITH WHAT HAS BEEN

ALMOST EVERYONE GOES HOME
WITH SOME MEN
I BRING SOME THINGS
TO A STORAGE DEPOT
I PRESS A CODE
OPEN THE LOCK
WITH THE KEY OF MY WORK

AN IRON FENCE
A DOUBLE DOOR

HERE I AM

I THINK
THE OCCUPIERS ON THEIR WAY
TO SOMEWHERE ELSE
ME
TO MY HOME
THE CHILD
THE CAT
FINALLY
THE WOMAN
MY BED