18 mei

VOOR DE BOURLASCHOUWBURG IN ANTWERPEN STAAT OP HET PLEIN EEN HUIS
HET NOEMT
KLEIN KASTEELTJE VAN PAPIER
VOOR DE MENSEN ZONDER PAPIEREN

WIJ HEBBEN VANDAAG
MET DIE MENSEN ZONDER PAPIEREN
HET HUIS INEENGEPLAKT
WAARBIJ  VOORAL
ZES OOST-EUROPEANEN ZICH ERG VERDIENSTELIJK MAAKTEN

HOEWEL HET HUIS KLEIN IS
(DE DEUR IS 1M20 HOOG)
ZOU JE ER MET ZEVEN NAAST ELKAAR IN KUNNEN OVERNACHTEN
(DAT MAG MAAR DAARVOOR WERD HET NIET GEBOUWD)

IN DE INKOM VAN DE BOURLASCHOUWBURG
WAARLANGS DE MENSEN NAAR DE FOYER GAAN VOOR KOFFIE EN TAART
STAAN 25 VELDBEDDEN MET EVENZOVEEL DEKENS
VIJF DAGEN LANG
SLAPEN DE BEZETTERS DAAR

OP HET HUIS
STAAN WOORDEN
DIE IEDEREEN OVERAL TEGENKOMT EN KENT
(ZE ZEGGEN WAT WIJ DENKEN)

NOKIA
CONNECTING PEOPLE

___

ON THE SQUARE
IN FRONT OF THE BOURLA THEATRE IN ANTWERP
A HOUSE IS BUILT
IT’S CALLED
SMALL PAPER CASTLE
FOR THE PEOPLE WITHOUT PAPERS
 
TODAY WE HAVE
STICKED THE HOUSE TOGETHER
WITH THE PEOPLE WITHOUT PAPERS
ESPECIALLY 6 EAST-EUROPEAN MEN
HAVE MADE THEMSELVES USEFUL

EVEN THOUGH THE HOUSE IS SMALL
(THE DOOR IS ONLY 1.20M HIGH)
SEVEN PEOPLE COULD SPEND THE NIGHT IN IT NEXT TO EACH OTHER
(IT’S ALLOWED BUT IT ISN’T BUILT FOR THAT)

IN THE ENTRANCE HALL OF THE BOURLA THEATRE
BY WHICH PEOPLE GO TO THE FOYER FOR COFFEE AND CAKE
25 CAMP BEDS ARE PLACED WITH JUST AS MUCH BLANKETS
FOR FIVE DAYS
THE OCCUPIERS WILL SLEEP THERE

ON THE HOUSE
THERE ARE WORDS
WHICH EVERYONE MEETS EVERYWHERE
WHICH EVERYONE KNOWS
(THEY SAY WHAT WE THINK)
 
NOKIA
CONNECTING PEOPLE