15 mei

KLEIN KASTEELTJE VAN PAPIER VOOR MENSEN ZONDER PAPIEREN

VAN 21 APRIL TOT EN MET 5 JUNI
VINDT DE BEZETTINGSACTIE ANTWAARPS ASIEL II PLAATS
ANTWERPSE SANS-PAPIERS WILLEN
IN DE AANLOOP NAAR DE VERKIEZINGEN
DE AANDACHT VESTIGEN OP HET POLITIEK IMMOBILISME IN HET MIGRATIEDOSSIER
ER WAREN AL SYMBOLISCHE BEZETTINGEN VAN DE GEBOUWEN VAN HET ACW,
DE UNIVERSITEIT VAN ANTWERPEN, DE KAREL DE GROTE HOGESCHOOL
EN HET BUURTCENTRUM DE WIJK OP HET NOORD
OOK HET TONEELHUIS ENGAGEERT ZICH
EN TOONT ZICH SOLIDAIR
DOOR VAN 18 TOT 21 MEI DE BOURLA OPEN TE STELLEN

IK GA DIE WEEK EEN HUIS BOUWEN OP DE KOMEDIEPLAATS
AAN DE VOET VAN DE SCHOUWBURG
WAARMEE IK DE ZICHTBAARHEID VAN DE BEZETTING WIL VERGROTEN
EN TEGELIJK WIL NADENKEN EN SPREKEN OVER HET BEGRIP GASTVRIJHEID

DE PLANNEN WERDEN DEZE WEEK IN HET BUURTCENTRUM DE WIJK
AAN DE GROEP VOORGELEGD
EN GOEDGEKEURD.

ELKE OCHTEND IS ER KOFFIE THEE, TAART EN DE MOGELIJKHEID OM MET ELKAAR TE PRATEN
OVER KUNST, POHOLITIEK EN ORNITOLOGIE
ER STAAT OA. EEN HOUSEWARMING PARTY GEPLAND,
EEN VERTONING VAN DE DOCUMENTAIRE FILM AUSLÄNDER RAUS,
EN EEN VOETBALMATCH VAN LEGALEN VERSUS ILLEGALEN
ELKE AVOND OM 18 UUR WORDT ER SAMEN GEKOOKT EN GEGETEN

COME ALL IN / VENEZ NOMBREUX / KOM KOM KOM

___

SMALL PAPER CASTLE FOR PEOPLE WITHOUT PAPERS
FROM 21 APRIL UNTIL 5 JUNE
THE OCCUPATION ACTION ANTWAARPS ASIEL II TAKES PLACE
DURING THE PREPARATIONS OF THE ELECTIONS
ANTWERP PEOPLE WITHOUT PAPERS WANT TO
CALL ATTENTION TO THE POLITICAL IMMOBILITY IN THE MIGRATION FILE
THERE HAVE ALREADY BEEN SYMBOLICAL OCCUPATIONS OF THE ACW BUILDINGS,
THE ANTWERP UNIVERSITY, THE KAREL DE GROTE HOGESCHOOL
AND THE COMMUNITY CENTRE DE WIJK IN THE NORTH OF ANTWERP
TONEELHUIS ENTERS INTO THE AGREEMENT TOO
SHOWS SOLIDARITY
BY OPENING THE BOURLA FROM 18 TO 21 MAY


THAT WEEK, I’M GONNA BUILD A HOUSE ON THE KOMEDIEPLAATS
AT THE FOOT OF THE THEATRE
BY WHICH I WANT TO INCREASE THE VISIBILITY OF THE OCCUPATION
WHILE THINKING AND SPEAKING ABOUT THE CONCEPT HOSPITABILITY


IN COMMUNITY CENTRE THE WIJK
THE PLANS WERE PUT BEFORE THE GROUP
AND APPROVED

EACH MORNING THERE WILL BE COFFEE, TEA, CAKE AND THE OPPORTUNITY TO TALK
ABOUT ART, POLILITICS AND ORNITOLOGY
AMONG OTHER THINGS
A HOUSEWARMING PARTY IS PLANNED,
A DISPLAY OF THE DOCUMENTARY FILM AUSLÄNDER RAUS
AND A SOCCER GAME, LEGAL VERSUS ILLEGAL PEOPLE
EACH EVENING YOU CAN COOK AND EAT AT 18H


COME ALL IN / VENEZ NOMBREUX / KOM KOM KOM