29 juni

ROND HET BEELD VAN LANGE WAPPER
STAAT
EEN HOUTEN KIST
(ALLEEN ZIJN KOP STEEKT ER NOG UIT)
HET LIJKT WEL
ALSOF IEMAND ER
EEN VAN DE DAGEN
AAN GAAT BEGINNEN WERKEN

___

AROUND THE STATUE OF LANGE WAPPER
A WOODEN COFFIN IS BUILT
(ONLY HIS HEAD IS STICKING OUT)
IT SEEMS AS IF
SOMEONE
WILL START WORKING ON IT
ONE OF THESE DAYS