28 juni

VERLEDEN WEEK ZEI AAN DE MOESTUIN OP HET ZUID
WAAR IK DE AARDBEIEN BEWONDER
EEN VROUW TEGEN MIJ
IK BEGRIJP HET
IL FAUT CULTIVER NOTRE JARDIN
DAT IS HET
NIET ?

GISTEREN  ZEI AAN DE MOESTUIN OP HET ZUID
WAAR IK HET HEKJE MAAK
EEN VROUW TEGEN MIJ
WAT EEN SCHITTEREND IRONISCH WERK

OH
ZEG IK

DAT U HET HIER WIL LATEN GROEIEN
EN ZE WIJST MIJ ZILVEREN DOZEN
DIE ELK OP ÉÉN VAN DE VIER HALVE CIRKELS
VAN HET ROND PUNT AAN DE LEOPOLD DE WAELSTRAAT STAAN

UIT ELKE DOOS VERTREKT
EEN NETWERK VAN DRADEN ONDER SPANNING
DIE HET ONKRUID BELETTEN TE GROEIEN
EN HET GRAS LAAG HOUDEN
ER WORDT HIER NAUWELIJKS GEMAAID
LET U MAAR EENS OP

IK KIJK ROND
ZIE DE WAAR DE TOMATEN ZULLEN KOMEN HANGEN
WAAR DE COURGETTES EN KOMKOMMERS ZULLEN LIGGEN
DE POMPOEN
DE WITTE BONEN ZULLEN KLIMMEN
DE BLOEMEN BLOEIEN AL
EN BESLUIT
HET GEHEEL NOG WAT DIEPER UIT TE SPITTEN

___

LAST WEEK NEAR THE VEGETABLE GARDEN ON HET ZUID
WHERE I ADMIRED THE STRAWBERRIES
A WOMAN TOLD ME
I UNDERSTAND
IL FAUT CULTIVER NOTRE JARDIN
THAT’S IT
AIN’T IT SO ?

YESTERDAY NEAR THE VEGETABLE GARDEN ON HET ZUID
WHERE I MADE THE WICKET-GATE
A WOMAN TOLD ME
WHAT A WONDERFUL IRONICAL WORK
 
OH
I SAY
 
THAT YOU WANT TO LET THINGS GROW OVER HERE
AND SHE POINTS AT THE SILVER BOXES
WHICH ARE EACH ON ONE OF THE FOUR HALF CIRCLES
OF THE ROUNDABOUT ON THE LEOPOLD DE WAELSTRAAT

FROM EACH BOX
A WEB OF ELECTRIC WIRES STARTS
WHICH PREVENTS THE WEEDS FROM GROWING
AND WHICH KEEPS THE GRASS LOW
IT HARDLY NEEDS MOWING
MARK MY WORDS

I LOOK AROUND
SEE WHERE THE TOMATOES WILL HANG
WHERE COURGETTES AND CUCUMBERS WILL LIE
THE PUMPKIN
THE WHITE BEANS WILL CLIMB
THE FLOWERS ARE ALREADY IN FULL BLOOM
AND I DECIDE
TO DIG UP EVERYTHING JUST A LITTLE BIT MORE