5 september

OP HET GRASPERK
AAN DE HOEK
WAAR DE STRAAT WAAR VROEGER DE ZILLION WAS
UITKOMT OP DE SCHELDEKAAI
VOOR HET OUDE SPOORWEGCOMPLEX VAN HET ZUID
DAT NU VERBOUWD IS TOT EEN BANK
(EN WAAR BIJ DE INHULDIGING VAN DIE BANK
BOVEN DE INKOM HING
DANKZIJ U ZITTEN WIJ NU HIER)
RECHT TEGENOVER HET DEEL VAN DE SCHELDEKAAIEN
WAAR AUTOS DIE HIER NIET MEER MOGEN RIJDEN
VOLGESTOKEN WORDEN
MET KOELKASTEN DIE HIER NIET MEER MOGEN KOELEN
EN MATRASSEN WAAR NIEMAND HIER NOG OP WIL LIGGEN
KLAAR OM VERSCHEEPT TE WORDEN NAAR EEN LAND WAAR HET TENMINSTE ALLEMAAL WEL NOG KAN
VLAKBIJ
HET VERVUILDE BRAAKLAND WAAR BINNEN EEN JAAR OF TIEN
NIEUW ZUID VERRIJZEN ZAL
MAAR NU
HET LAUNDRY DAY FESTIVAL
TIJDELIJK ZIJN TENTEN OPGESLAGEN HEEFT
STAAT
EEN KARTONNEN HUIS
ZONDER RAMEN OF DEUREN
MET IN HET DAK
EEN GROTE GLEUF
EN OP DE VOORGEVEL GESCHREVEN
IEDEREEN WELKOM

___

ON THE LAWN
NEAR THE CORNER
WHERE THE STREET WHERE THE ZILLION USED TO BE
MEETS THE SCHELDEKAAI
IN FRONT OF THE OLD RAILWAYS COMPLEX OF THE SOUTH
WHICH IS CONVERTED INTO A BANK
(AND WHERE AT THE INAUGURATION OF THE BANK

ABOVE THE ENTRANCE WAS HANGING
THANKS TO YOU WE’RE HERE NOW)
RIGHT IN FRONT OF THAT PART OF THE SCHELDEKAAIEN
WHERE CARS WHICH ARE NOT ALLOWED ANYMORE TO DRIVE HERE
ARE STUFFED

WITH FRIDGES WHICH ARE NOT ALLOWED ANYMORE TO FREEZE HERE
AND MATTRESSES WHERE NOONE WANTS TO LIE ON HERE
READY TO BE SHIPPED TO A COUNTRY WHERE ALL THESE THINGS AT LEAST ARE STILL ALLOWED
NEAR THE POLLUTED FALLOW LAND WHERE IN TEN YEARS
NEW SOUTH WILL RISE
BUT NOW

THE LAUNDRY DAY FESTIVAL
HAS TEMPORARILY PUT ITS TENTS
A PAPERBOARD HOUSE
IS STANDING
WITHOUT WINDOWS OR DOORS
WITH IN THE ROOF
A LARGE GROOVE
AND WRITTEN ON THE FRONT SIDE
EVERYBODY WELCOME