1 mei

OP DE MOOISTE PARKING VAN T STAD
HANGT
OP 1 MEI
ROND EEN STRAATLANTAARN
EEN KRANS MET RODE EN WITTE LINTEN

GERMAANSE BOEREN HULDIGDEN DE LENTE
MET HET PLANTEN VAN EEN MEIBOOM
DIE VRUCHTBAARHEID BELOOFDE
AAN DE VARKENS DE VELDEN EN HET VOLK

OP DIEZELFDE PARKING
OP SPUUGAFSTAND VAN ELKAAR
GEVEN TWEE POLITIEKE PARTIJEN EEN GROOT FEEST
(DE SOCIALISTISCHE PARTIJ ANDERS
EN HET VLAAMS BELANG)

DAG VAN DE ARBEID
NATIONALE FEESTDAG
CONGÉ PAYÉ

PROLETARIËRS ALLER LANDEN VERENIGT U!


EEN LOONARBEIDER IS IEMAND
DIE ZIJN IN EEN ONDERGESCHIKTE POSITIE VERRICHTE INSPANNINGEN
AANBIEDT IN RUIL VOOR GELD
DAT HIJ IN DE RESTERENDE TIJD (ZIJN ECHTE LEVEN)
KAN UITGEVEN ALS CONSUMENT

NOKIA CONNECTING PEOPLE

___

ON THE CITY’S MOST BEAUTIFUL PARKING PLACE
ON THE 1ST OF MAY
ROUND A STREETLAMP
A WREATH WITH RED AND WHITE RIBBONS
IS HANGING

GERMAN FARMERS PAY TRIBUTE TO SPRING
BY PLANTING A MAYPOLE
WHICH PROMISES FERTILITY
TO THE PIGS THE FIELDS AND THE PEOPLE

ON THE SAME PARKING PLACE
TWO POLITICAL PARTIES GIVE A HUGE PARTY
AT SHORT RANGE
(THE SOCIALISTISCHE PARTIJ ANDERS
AND HET VLAAMS BELANG)

LABOUR DAY
NATIONAL HOLIDAY
CONGÉ PAYÉ

WORKERS OF ALL COUNTRIES, UNITE!

A WORKER IS SOMEONE
WHO OFFERS HIS EFFORTS
FROM A SUBORDINATE POSITION
IN EXCHANGE FOR MONEY
WHICH HE CAN SPEND AS A CONSUMER
DURING HIS REMAINING TIME (HIS REAL LIFE)

NOKIA CONNECTING PEOPLE