11 mei

DE ZWALUWEN
KOMEN
WANNEER
DE IJSHEILIGEN
WORDEN GEVIERD
(DIE EEN LAATSTE KANS OP VORST VOORSPELLEN)
ZO ZIJN DE VOGELS
VOORBODEN VAN GOED NIEUWS
(HIERNA WORDT HET ALLEEN MAAR BETER)

SINDS NIEUWJAAR ONGEVEER
STAAN OP HET DAK VAN HET MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN IN ANTWERPEN
EN BOVEN EEN WINKELCENTRUM AAN DE BINNENSINGEL NOORD IN ANTWERPEN
EEN APPEL EN EEN EI

EEN HALF JAAR AL NU
STAAN ZE DAAR
ONVERSTOORBAAR
EN GEHEEL NIET ONDERHEVIG
AAN WAT AAN HEN VOORBIJGAAT

ZE KONDIGEN NIKS AAN
ZE FLUISTEREN HOOGSTENS
PUISQUE LA TERRE EST RONDE
MON AMOUR
T’ EN FAIS PAS

___

THE SWALLOWS
COME
WHEN THE ICE SAINTS
(WHO PREDICT A LAST CHANCE OF FROST)

ARE CELEBRATED
THIS WAY THE BIRDS ARE
PREDICTORS OF GOOD NEWS
(HEREAFTER THINGS WILL ONLY GET BETTER)

APPROXIMATELY SINCE NEW YEAR
ON THE ROOF OF THE MUSEUM OF FINE ARTS IN ANTWERP
AND ON TOP OF A SHOPPING MALL AT THE BINNENSINGEL NORTH IN ANTWERP
AN APPLE AND AN EGG ARE LYING

THEY’VE BEEN STANDING THERE NOW
FOR HALF A YEAR
IMMOVABLE
NOT TOUCHED
BY WHAT PASSES THEM

THEY DO NOT INDICATE ANYTHING
THEY JUST WISPER
PUISQUE LA TERRE EST RONDE
MON AMOUR
T’ EN FAIS PAS