7 oktober

GISTEREN ZEI EEN VRIENDIN
DAT DE HANDSCHOEN DIE IK DONDERDAG VOND
NIET AAN IEMAND DIE KOUDLIJDEND WAS HAD TOEBEHOORD
MAAR AAN IEMAND DIE ZIJN HANDEN WILDE BESCHERMEN
BIJ HET VOETBALLEN
EN DAARNA HOOGSTENS NOG
(AF TE LEZEN AAN DE STREPEN OP DE PALM VAN DE HANDSCHOEN)
BIJ HET VERVANGEN VAN EEN FIETSKETTING
OF HET AANSLEPEN VAN TAKKEN

DE HANDSCHOEN DIE IK DONDERDAG VOND
KONDIGT NIET DE HERFST AAN
(ZOALS IK OVERTUIGD SCHREEF DIE DAG)
TE VROEG
ZEGT ZIJ
(AL IS HET DENKBAAR
DAT IEMAND ZICH ALVAST
HAD VOORBEREID OP GURE TIJDEN)

VANDAAG
WOENSDAG
(WARME DAG)
DOE IK
WAT IK LANG VAN TEVOREN BEDACHT
VERLEDEN ZONDAG
TE WILLEN DOEN

DIT BEN IK
PRATEND MET DE VOGELS
OP DE NAAMDAG VAN SINT FRANCISCUS VAN ASSISI
(TE LAAT)
ZE LUISTEREN GRAAG NAAR WAT IK HEN VERTEL
ZOLANG IK MAAR BROOD MEEBRENG

___

YESTERDAY A FRIEND TOLD ME
THAT THE GLOVE I FOUND YESTERDAY
DID NOT BELONG TO SOMEONE WHO WAS COLD
BUT TO SOMEONE WHO WANTED TO PROTECT HIS HANDS
WHILE PLAYING SOCCER
AND THEN MAYBE
(WHICH COULD BE CONCLUDED FROM THE LINES ON THE PALM OF THE GLOVE)
WHILE REPLACING A BIKE CHAIN
OR WHILE DRAGGING BRANCHES

THE GLOVE I FOUND THURSDAY
DOES NOT ANNOUNCE AUTUMN
(AS I WROTE THAT DAY, CONVINCED)
TOO EARLY
SHE SAYS
(EVEN THOUGH IT’S POSSIBLE
THAT SOMEONE HAS ALREADY PREPARED HIMSELF FOR COLD TIMES)

TODAY
WEDNESDAY
(WARM DAY)
I DO
WHAT I HAD PREPARED
TO DO
LAST SUNDAY

THIS IS ME
TALKING TO THE BIRDS
ON THE NAME DAY OF SINT FRANCISCUS VAN ASSISI
(TOO LATE)
THEY LIKE TO LISTEN TO WHAT I TELL THEM
AS LONG AS I BRING SOME BREAD