9 oktober

HET KARTONNEN HUIS OP DE FRANKLIN ROOSEVELTPLAATS
WAAROP GESCHREVEN STOND
IEDEREEN WELKOM
IS WEG
HET STOND
ZEVENENTWINTIG DAGEN LANG
PAL TEGENOVER HET ATHENEUM
VLAKBIJ EEN DRUK BEZOCHTE TRAMHALTE
AAN DE LIJNWINKEL
TEMIDDEN VAN HONDERDEN FIETSERS
VOORBIJGANGERS SCHOLIEREN BEDIENDEN
ARBEIDERS LEEGLOPERS REIZIGERS RONDHANGERS
EN NIETS
MAAR DAN OOK NIETS
IS ER MET HET HUISJE GEBEURD
GEEN GAATJE VAN EEN NIEUWSGIERIGE VINGER
VAN EEN STOK EEN TIP EEN HAK EEN HIEL
GEEN OPSCHRIFT
NIET EENS IEMAND DIE SNEL
ERTEGEN HEEFT GEPIST
(ZOU HET ECHT BETEKENEN DAN
DAT IEDEREEN HIER WELKOM IS)

BIJ HET WEGHALEN VAN HET HUIS
VINDEN WIJ BINNENIN
EEN RODE VOGEL
ROND ZIJN NEK EEN GEEL EI WAARIN EEN BRIEF
(EEN BRIEF
DE BEZORGER ZAG DE SLEUF BOVENIN HET DAK DUS
AAN VOOR BRIEVENBUS)

DE BRIEF VERKLAART MISSCHIEN
ZO DENK IK LATER
WAAROM NIEMAND IETS MET HET HUISJE AAN KON

BESTE
IK WAS GRAAG BIJ JOU OP BEZOEK GEWEEST
MAAR IK VOND DE DEUR NIET

___

THE PAPERBOARD HOUSE ON THE FRANKLIN ROOSEVELTPLAATS
ON WHICH WAS WRITTEN
EVERYONE WELCOME
IS GONE
IT HAS STOOD
FOR TWENTY-SEVEN DAYS
IN FRONT OF THE ATHENEUM
NEAR A BUSILY VISITED TRAM STOP
NEAR THE LIJN SHOP
AMONG HUNDREDS OF CYCLISTS
PASSERS-BY STUDENTS SERVANTS
EMPLOYEES LOITERERS TRAVELLERS VAGABONDS
AND NOTHING
ABSOLUTELY NOTHING
HAS HAPPENED TO THE LITTLE HOUSE
NO HOLE OF A CURIOUS FINGER
OF A STICK A TIP A HEEL
NO INSCRIPTION
NOT EVEN SOMEONE WHO
QUICKLY PEED AGAINST THE HOUSE
(WOULD IT REALLY MEAN THEN
THAT EVERYONE IS WELCOME HERE)

WHILE REMOVING THE HOUSE
WE FIND
A RED BIRD INSIDE
AROUND HIS NECK A YELLOW EGG IN WHICH A LETTER
(A LETTER
THE CARRIER SAW THE GROOVE IN THE ROOF
AS A MAILBOX)

THE LETTER MAYBE EXPLAINS
I THINK LATER

WHY NOBODY COULD DO SOMETHING WITH THE HOUSE

DEAR
I’D LIKE TO HAVE VISITED YOU
BUT I COULDN’T FIND THE DOOR