1 september

KALENDER 09
IS UITGENODIGD VOOR HET THEATERFESTIVAL 09
AANGEZIEN IK DIT JAAR
OP PLAATSEN SPELEN WIL
WAAR NIEMAND STAAT TE WACHTEN
OP WAT IK ALLEMAAL KAN
DACHT IK
VRIENDELIJK TE BEDANKEN VOOR DE EER
EN HET DAARBIJ TE LATEN

LATER DACHT IK
DAT DE KEUZE VAN HET THEATERFESTIVAL
TE MAKEN HAD MISSCHIEN
MET MIJN KEUZE
OM DIT JAAR NIET IN EEN THEATER TE SPELEN

DAT IS
NU DACHT IK
EEN VROLIJKE TEGENSTELLING
DE UITDAGING WAARD

HANDSCHOEN OPGERAAPT
VEEL GEWIJFELD EN GEPRIETERD
TENSLOTTE
BEDACHT
VEEL EROVER TE VERTELLEN
EN WEINIG ERVAN TE LATEN ZIEN

OP WEG NAAR HET FESTIVALALAL
UITGESTAPT IN BRUSSEL NOORD
WAAR MANNEN MET PLASTIEK ZAKKEN EN BIER
UITGESTREKT OP MARMEREN BANKEN LIGGEN
NAAST HEN ZO ZIE IK STAAT
EEN BLAUW HUIS
(GEEN RAMEN OF DEUREN)
WAAROP GESCHREVEN
IEDEREEN WELKOM

DIT IS MIJN WERK
DACHT IK
WAAROM NIET GEVRAAGD
DE FESTIVALBEZOEKERS
HIERNAARTOE TE STUREN

(NU
DENK IK
NU
OMDRAAIEN EN TERUGKEREN)

TWIJFEL
HONDSGETROUW
UITEINDELIJK
IK STAP VOORT

TWIJFEL

DIE AVOND EINDIG IK MIJN VERHAAL IN HET THEATER
MET WOORDEN VAN JONATHAN SWIFT
UIT VARIATIONS ON DIFFERENT SUBJECTS AND THOUGHT

EEN VLO WORDT OVER HET ALGEMEEN
ALTIJD GROTER AFGEBEELD DAN ZE IN WERKELIJKHEID IS
OLIFANTEN DAARENTEGEN ALTIJD KLEINER

___

KALENDER09
IS INVITED FOR THEATERFESTIVAL 09
SINCE I WANT TO PLAY THIS YEAR
IN PLACES WHERE NOBODY IS WAITING
FOR WHAT I CAN PERFORM
I THOUGHT
TO THANK THEM FOR THE HONOUR
AND LEAVE IT THERE

LATER I THOUGHT
THAT THE CHOICE OF THE THEATERFESTIVAL
MIGHT HAVE SOMETHING TO DO WITH
MY CHOICE
NOT TO PLAY IN A THEATRE THIS YEAR

THAT IS
I THOUGHT
A MERRY CONTRADICTION
WORTH THE CHALLENGE

TAKEN UP THE GLOVE
HESITATED MUCH RACKED MY BRAINS
FINALLY
DECIDED
TO TELL MUCH
TO SHOW LITTLE

ON THE WAY TO THE FESTIVALALAL
GOT OUT IN BRUSSELS NORTH STATION
WHERE MEN WITH PLASTIC BAGS AND BEER
LIE STRETCHED OUT ON MARBLE BENCHES
NEXT TO THEM I SEE
A BLUE HOUSE
(NEITHER WINDOWS NOR DOORS)
WHEREON
EVERYBODY WELCOME

THIS IS MY WORK
I THOUGHT
WHY NOT ASKED
TO SEND
THE FESTIVAL VISITORS OVER HERE

(NOW
I THINK
TURN AND GO BACK)

HESITATION
FAITHFUL
FINALLY
I CONTINUE MY WAY

HESITATION

THAT EVENING I END MY STORY IN THE THEATRE
WITH WORDS BY JONATHAN SWIFT
FROM VARIATIONS ON DIFFERENT SUBJECTS AND THOUGHTS

FLEES ARE ALWAYS DRAWN LARGER THAN LIFE
BUT AN ELEPHANT ALWAYS SMALLER