18 oktober

VANDAAG NEMEN 134 861
VAN DE 388 104 ANTWERPENAREN
DEEL AAN EEN REFERENDUM

OP DE VRAAG
“MOET DE STAD ANTWERPEN EEN GUNSTIG ADVIES GEVEN
VOOR DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING VAN DE OOSTERWEELVERBINDING
OP HET HUIDIGE VOORZIENE TRACÉ TUSSEN ZWIJNDRECHT/LINKEROEVER EN MERKSEM/DEURNE? “

ANTWOORDT
40,76 PROCENT JA
EN
59,24 PROCENT NEE

253 243 ANTWERPENAREN
GEVEN DE VOORKEUR
AAN HET REFERENDUM TE VERZAKEN

IN HET STEMLOKAAL
BIJ HET INKLEUREN VAN HET BOLLETJE NAAST HET ANTWOORD DAT IK VERKIES
VRAAG IK MIJ OPNIEUW AF
OF DIT ALLES DAN IS WAT ER IS
JA OF NEE
NATUURLIJK ER IS OOK NOG
GEEN ANTWOORD
MAAR DAT IS IN DAT GEVAL ZO VREES IK ZEGGEN
DOE MAAR WAT JE WIL IK LIG ER (VOORLOPIG) NIET WAKKER VAN


CATO HAD DE GEWOONTE ZIJN REDEVOERING TE EINDIGEN MET DE WOORDEN
OVERIGENS BEN IK VAN MENING DAT CARTHAGO VERWOEST MOET WORDEN

IK KRIJG MIJN MENING NIET GEBALDER GEFORMULEERD DAN
OVERIGENS BEN IK VAN MENING DAT HET CONCEPT “INDIVIDUEEL VERVOER MET DE AUTO”
PREHISTORISCH UITERMATE EGOISTISCH ONHOUDBAAR EN DAAROM NIET LANGER WENSELIJK IS


OP HET TRAJECT TUSSEN HET STEMLOKAAL EN HET HUIS WAAR MIJN OUDERS WONEN
VIND IK EEN ZWARTE HANDSCHOEN
(DE HANDSCHOEN OPNEMEN VOOR IEMAND
IEMAND DE HANDSCHOEN TOEWERPEN)
DAT DE HERFST IN HET LAND IS
DENK IK TENSLOTTE
WEET IK WEL ZEKER

___

TODAY 134 861
OF 388 104 ANTWERP PEOPLE
TAKE PART IN A REFERENDUM

ON THE QUESTION
“DOES THE ANTWERP CITY HAVE TO ADVISE POSITIVELY
WITH RESPECT TO THE OOSTERWEEL LINK BUILDING APPLICATION
ON THE CURRENTLY FORESEEN PLAN BETWEEN ZWIJNDRECHT/LINKEROEVER AND MERKSEM/DEURNE?”

ANSWERS
40.76 PERCENT YES
AND
59.24 NO

253 243 ANTWERP PEOPLE
PREFER
TO RENOUNCE THE REFERENDUM

IN THE VOTING ROOM
WHILE COLOURING THE LITTLE ROUND NEXT TO THE ANSWER I CHOOSE
I WONDER AGAIN
WHETHER THIS IS ALL THERE IS
YES OR NO
OF COURSE THERE IS STILL
NO ANSWER
BUT IN THIS CASE I’M AFRAID TO SAY THAT IS
DO WHATEVER YOU WANT I DO NOT CARE (FOR NOW)

 
CATO USUALLY ENDED HIS SPEECHES WITH THE WORDS
AS FOR THE REST I THINK THAT CARTHAGO OUGHT TO BE DESTROYED


I CANNOT FORMULATE MY OPINION MORE SHORTLY THAN
AS FOR THE REST I THINK THAT THE CONCEPT ‘INDIVIDUAL TRANSPORT BY CAR’
IS PREHISTORICAL, EXTREMELY EGOISTIC, UNTENABLE AND THEREFORE NOT LONGER DESIRABLE


ON THE WAY BETWEEN THE VOTING ROOM AND MY PARENTS’ HOUSE
I FIND A BLACK GLOVE
(TO TAKE UP THE GLOVE
TO THROW DOWN THE GAUNTLET TO A PERSON)
AUTUMN IS IN THE COUNTRY
I FINALLY THINK
I KNOW IT FOR SURE