25 februari

GISTEREN NOG VETTE DINSDAG
VANDAAG AL IS ASWOENSDAG
EERSTE DAG VAN DE VASTEN
IN EEN PARKEERGARAGE VAN DE VLAAMSE UNIVERSITEIT BRUSSEL
ETEN
VIJFTIG MENSEN
TIEN DAGEN AL
NIET MEER

HET VERHAAL
NATUURLIJK
IS TRAGISCH

JAARLANG UITKIJKEN
NAAR OMZENDBRIEF VAN REGEERAKKOORD DAT ZEGT
DAT ER EEN OPLOSSING MOET KOMEN
VOOR MENSEN ZONDER UITZICHT OP REGULARISATIE
BEZETTEN ELECTRABELGEBOUW IN ELSENE
KRIJGEN NA GEDWONGEN UITZETTING ONDERDAK
IN EEN HOK ONDER DE GROND
NA WAT MEDIA AANDACHT
NIET MEER AAN HET WOORD GEKOMEN
IN HONGERSTAKING GEGAAN
LAATSTE PASMUNT VOOR WAT AANDACHT

ZIJ ZEGGEN
WIJ MOETEN GEHOORD WORDEN
WIJ WILLEN HIER BURGER ZIJN
ALS JIJ
EN ANDERS LIEVER STERVEN

DAAR WORD IK BESCHAAMD VAN
(DEMOSTHENES: DE VRIJE MAN HIJ VREEST SLECHTS SCHANDE)

IN EEN DOKTERSVERSLAG OVER EEN RECENTE HONGERSTAKING LEES IK
“MET RESPECT VOOR DE WIL VAN DE STAKERS, EN WARS VAN
ELKE POLITIEKE, RELIGIEUZE OF FILOSOFISCHE STELLINGNAME,
HOUDEN WIJ, VANUIT EEN LOUTER HUMANITAIR EN
DEONTOLOGISCH STANDPUNT,
ERAAN DE POLITIEKE WERELD EN DE BURGERBEVOLKING
TE INFORMEREN EN HEN MET DEZE SITUATIE BEKEND TE MAKEN.”

IK DENK AAN EEN GLAZEN HUIS VOOR DE BOURLA
MET DAARIN 12 HONGERSTAKERS
EN WIE HET LANGSTE HET VOLHOUDT
KRIJGT ZIJN VERBLIJFSVERGUNNING
EN WORDT OPGELAPT
DAT WORDT HIER MEER GEHOORD
DAN STILLETJES IN EEN KELDER STERVEN
ZEG IK HEN

HIJ DENKT NA EN ZEGT
JA
ALLES WAT JE WIL

___

YESTERDAY FAT TUESDAY
TODAY ALREADY ASH WEDNESDAY
FIRST DAY OF LENT
IN A CAR PARK OF THE FLEMISH UNIVERSITY OF BRUSSELS
FIFTY PEOPLE
HAVE STOPPED EATING
FOR TEN DAYS ALREADY.
THE STORY
OF COURSE
IS TRAGIC

LOOKING FORWARD FOR A YEAR
TO A CIRCULAR LETTER OF A COALITION AGREEMENT SAYING
THERE MUST BE A SOLUTION
FOR PEOPLE WITHOUT PROSPECT OF REGULARISATION
THEY OCCUPY THE BUILDING OF ELECTRABEL IN ELSENE
GET SHELTER AFTER FORCED EVICTION
IN AN UNDERGROUND DUMP
AFTER SOME MEDIA ATTENTION
NOT ALLOWED TO SPEAK ANYMORE
GONE ON A HUNGER STRIKE
LAST ATTEMPT FOR SOME ATTENTION
THEY SAY
WE MUST BE HEARD
WE WANT TO BE BELGIAN CITIZENS
LIKE YOU
OTHERWISE WE’D RATHER DIE
IT MAKES ME FEEL ASHAMED
(DEMOSTHENES: THE FREE MAN HE ONLY FEARS DISGRACE)

IN A DOCTOR’S REPORT ABOUT A RECENT HUNGER STRIKE
I READ
“WITH ALL RESPECT FOR THE STRIKERS’ WILL,
AND AVERSE TO EACH POLITICAL, RELIGIOUS, OR PHILOSOPHICAL POSITION
WE PROMISE, FROM A SHEER HUMANITARIAN AND DEONTOLOGICAL POINT OF VIEW,
TO INFORM THE POLITICAL WORLD AND THE CIVILIAN POPULATION
AND TO ACQUAINT THEM OF THIS SITUATION.”


I THINK OF A GLASS HOUSE IN FRONT OF THE BOURLA
WITH 12 HUNGER STRIKERS IN IT
WHO PERSEVERES LONGEST
GETS HIS RESIDENCE PERMIT
AND IS PATCHED UP
THAT RECEIVES MORE ATTENTION
THAN DYING SILENTLY IN A CELLAR
I TELL THEM 


HE THINKS ABOUT IT AND SAYS
YES
EVERYTHING YOU WANT