8 augustus

BELGIELEI
IK WANDEL
ZIE VOOR DE BANK DIE VROEGER FORTIS HEETTE
DINGEN OP DE GROND
LEES
HOE ZE DAAR LIGGEN
NAAST ELKAAR
NEERGELEGD
(EEN STADSDICHTER )

VERTEDERD
IK
DIT
DENK
DIT DAN

OPRAPEN
MEENEMEN
GRAAG ZIEN
ZORGEN VOOR
(MAAR ZIJN HET DAN 
DE DINGEN NOG
ZOALS ZE DAAR VERTEDEREND LAGEN JUIST)
AARZEL
LATEN LIGGEN VOOR DIE BANK
(NU BNP PARIBAS
WERELD IN VERANDERING)

HARTJES
ROZE GOM
BLIKKEN MUNT (TWEE KINDJES)
BRUG
RONDJE MET EEN GAT
HUIS

AANEENGERIJGD

ONDERWEG
LANGE LEEMSTRAAT
NOG
EEN BERG EN DE ZEE

___

BELGIELEI
I’M WALKING
IN FRONT OF THE BANK WHICH WAS NAMED FORTIS
I SEE THINGS LYING ON THE GROUND
READ
HOW THEY ARE LYING THERE
LAID DOWN
NEXT TO EACH OTHER
(A CITY POET)


MOVED
I
THIS
THINK
THIS THEN

 
PICKING IT UP
TAKING IT WITH ME
LOVING
CARING
(BUT ARE THEY STILL
THE THINGS
LIKE THEY WERE LYING THERE, MOVINGLY)
HESITATE
LETTING IT LIE IN FRONT OF THAT BANK
(NOW BNP PARIBAS
FOR A CHANGING WORLD)


LITTLE HEARTS
PINK GUM
TIN COIN (TWO CHILDREN)
BRIDGE
ROUND WITH A HOLE
HOUSE


THREADED TOGETHER 

ON MY WAY
LANGE LEEMSTRAAT
MORE
A MOUNTAIN AND THE SEA