21 september

EERSTE DAG VAN DE HERFST
IK WANDEL DE STRAAT WAARIN IK WOON
OP EN NEER
(126 EX)

___

FIRST AUTUMN DAY
I WALK UP AND DOWN THE STREET
I LIVE IN
(126 PIECES)