29 november

IEDEREEN KALENDER
SINDS ZONDAG
HEEFT IEMAND
IN HET TUNNELTJE ONDER HET SPOOR TUSSEN CENTRAAL EN BERCHEM STATION
ZIJN WERK TENTOONGESTELD
(WIJ HEBBEN DE NMBS GEVRAAGD OF HET GOED WAS
DAT VOOR DEZE EXPOSITIE
ENKELE GATEN IN DE VOEGEN TUSSEN DE STENEN GEBOORD WERDEN
EN DAT WAS GOED)
’S MORGENS GAAN DE KASTJES OPEN
’S AVONDS GAAN DE KASTJES DICHT
EN VOOR ZOLANG HET DUURT BRANDEN ER HEEL DE DAG KAARSEN
IN HET TUNNELTJE
WAAR NAAR HARTELUST WORDT GEBLOWD
GRAFITTI GESPOTEN AFVAL GEDUMPT
WORDEN DE WERKJES
VOORLOPIG
MET GEEN HAAR GEKRENKT
DE INTREDEZANG BIJ DE EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT
BEGINT ZO
TOT  U MIJN GOD VERHEF IK MIJN ZIEL EN GEEST
OP U VERTROUW IK

___

EVERYONE KALENDER
SINCE SUNDAY
SOMEONE HAS EXHIBITED
HIS WORK
IN THE SUBWAY ONDER THE RAILS BETWEEN CENTRAL STATION AND BERCHEM STATION
(WE HAVE ASKED THE NMBS WHETHER IT WAS OKAY
THAT FOR THIS EXPOSITION
SOME HOLES WERE MADE IN THE REBATES
AND IT WAS OKAY)
IN THE MORNING THE CLOSETS OPEN
IN THE EVENING THEY CLOSE
AND THE WHOLE DAY LONG CANDLES BURN
FOR AS LONG AS IT TAKES
IN THE SUBWAY
WHERE THEY BLOW TO ONE’S HEART’S CONTENT
SPRAY GRAFITTI TIP GARBAGE
THE ART WORKS
ARE NOT HURT AT ALL
THE ENTRANCE SONG ON THE FIRST SUNDAY OF THE ADVENT
STARTS LIKE THIS
TO YOU MY GOD I RISE MY SOUL AND SPIRIT
ON YOU I TRUST