2 november

FEEST VAN DE DOOD

HET VARKEN GEWASSEN
HOUT GESPROKKELD
KRANS GEMAAKT MET BLOEMEN
RADIO GEKOCHT (WERELDONTVANGER)

GETRAKTEERD
OESTERS (FINES CREUSES)
SCHUIMWIJN (GROOT GELUK)
BIER FRIETEN STOOFVLEESSAUS
BIER NOG BIER EN WHISKY TOE

OP DE GRAANMARKT AAN DE VARKENSPOOT
VOOR BOUF ET BOLLINGER
GRAND CAFÉ HORTA
IN DE HOOGSTRAAT AAN FRITUUR NO 1
VOOR CAFÉ DE ROODEN HOED
SIR ANTHONY VAN DYCK
CAFÉ BILLENKLETSER CAFÉ HET HALF SOUKE
IN CAFÉ HET CHAUFEUREKE
VOOR DE NACHTWINKEL IN DE HOOGSTRAAT
IN DE NACHTWINKEL IN DE MONTIGNYSTRAAT
CAFÉ HET SLOEFKE
VOOR DE KAPITEIN ZEPPOS
OP HET TERRAS VAN DE PALLIETER
OVER DE NACHTWINKEL IN DE LANGE GASTHUISSTRAAT
IN CAFÉ DE RUI

VERTELD OVER
DE KINDJES
VROUWEN
DODE MENSEN

AVONTUREN STOTEN GENANTE SITUATIES
PLANNEN TWIJFELS JEUGDHERINNERINGEN

IEMAND KENDE IEMAND
DIE DE AMERIKAANSE VLAG AAN HET STADHUIS HAD GEPIKT

DAT IK AL EENS EEN VIS HEB DOODGEKLOPT
EEN EEND DE HALS DOORGESNEDEN
EEN KIKKER OPGEBLAZEN

DAT WE ONDERWEG ZIJN NAAR EEN FEEST
DAT WE DAT VARKEN STRAKS OP GAAN ETEN
DAT HET ALLERZIELEN IS
DAT WE DE WEG KWIJT ZIJN
DAT WE TE LANG ZIJN BLIJVEN PLAKKEN
EN
OF ER IEMAND MEE WIL IN DE STOET
OF ER IEMAND HET VARKEN WIL VASTHOUDEN
OF ER IEMAND DE WEG WEET
OF ER IEMAND HET VARKEN WIL BINNENDOEN
OF ER IEMAND NOG IETS WIL DRINKEN
OF IEMAND ONS KAN VERTELLEN WAAR DEZE STRAAT NAARTOE GAAT
EN HOEVEEL VLEES ER NODIG ZOU ZIJN OM BOUILLON TE MAKEN MET HET MEER VAN GENÈVE

MENSEN ROEPEN SCHELDEN STRELEN NIJPEN
LACHEN VALLEN NEMEN FOTO’S (NATUURLIJK)
TRAKTEREN DRAAIEN HUN RUG
HOESTEN
EN GAAN NAAR HUIS

DODENTOCHT

BIJ DE VOORDEUR
(DE ZON IS BIJNA DAAR)
HOOR IK ONZE KAT AL KRONKELEN EN KRULLEN

___

FEAST OF DEATH

WASHED THE PIG
GATHERED WOOD
MADE A WREATH OF FLOWERS
BOUGHT A RADIO (WORLD RECEIVER)

TREATED
OYSTERS (FINES CREUSES)
SPARKLING WINE (BIG HAPPINESS)
BEER FRENCH FRIES STEWED MEAT SAUCE
BEER MORE BEER AND WHISKEY IN THE END

ON THE GRAANMARKT NEAR THE VARKENSPOOT
IN FRONT OF  BOUF ET BOLLINGER
GRAND CAFÉ HORTA
IN THE HOOGSTRAAT NEAR FRITUUR NO 1
IN FRONT OF CAFÉ DE ROODEN HOED
SIR ANTHONY VAN DYCK
CAFÉ BILLENKLETSER CAFÉ HET HALF SOUKE
IN CAFÉ HET CHAUFEUREKE
IN FRONT OF THE NIGHT SHOP IN THE HOOGSTRAAT
IN THE NIGHT SHOP IN THE MONTIGNYSTRAAT
CAFÉ HET SLOEFKE
IN FRONT OF THE KAPITEIN ZEPPOS
ON THE TERRACE OF THE PALLIETER
IN FRONT OF THE NIGHT SHOP IN THE LANGE GASTHUISSTRAAT
IN CAFÉ DE RUI

TOLD ABOUT
THE CHILDREN
WOMEN
DEAD PEOPLE

ADVENTURES TOURS DE FORCES EMBARRASSING SITUATIONS
PLANS HESITATIONS YOUTH MEMORIES

SOMEONE KNEW SOMEONE
WHO HAD STOLEN THE AMERICAN FLAG NEAR THE TOWN HALL

THAT I BEATED A FISH TO DEATH
CUT A DUCK’S THROAT
BLEW UP A FROG

THAT WE ARE ON THE WAY TO A FEAST
THAT WE ARE GOING TO EAT THE PIG
THAT IT IS ALL SAINTS DAY
THAT WE LOST OUR WAY
THAT WE STAYED ON TOO LONG
AND
WHETHER SOMEONE WOULD LIKE TO JOIN OUR PROCESSION
WHETHER SOMEONE WOULD LIKE TO HOLD THE PIG
WHETHER SOMEONE KNOWS THE WAY
WHETHER SOMEONE WANTS TO KISS THE PIG
WHETHER SOMEONE WANTS TO DRINK SOMETHING
WHETHER SOMEONE WOULD BE ABLE TO TELL US WHERE THIS STREET IS GOING TO
AND HOW MUCH MEAT WOULD BE NEEDED TO MAKE BOUILLON FROM THE LAKE OF GENEVE

PEOPLE SHOUT BECOME ABUSIVE STROKE PINCH
LAUGH FALL TAKE PICTURES (OF COURSE)
TREAT TURN THEIR BACK
COUGH
AND GO HOME

DEATH WALK
 
NEAR THE FRONT DOOR
(THE SUN IS ALMOST THERE)
I HEAR OUR CAT TWISTING AND CURLING