14 mei

TIJDELIJK BEZET DOOR MENSEN ZONDER PAPIEREN

KOMENDE WEEK ZIJN DE BEZETTERS TE GAST
IN HET HUIS WAAR IK WERK
DE BOURLALA

DE ABSOLUTE WET VAN DE GASTVRIJHEID STELT
DAT JE EEN VREEMDELING VOEDSEL EN ONDERDAK VERSCHAFT
ZONDER TE VRAGEN WAAR HIJ VANDAAN KOMT OF HOE HIJ HEET

HET MENU VOOR KOMENDE WEEK
MAANDAG POULET MOAMBE
DINSDAG ISPANAK YEMEK
WOENSDAG CHICKEN CURRY
DONDERDAG BORSJT EN PLOV
VRIJDAG FRIETEN EN STOOFVLEES

MET DE VRAAG
WIE ER WIL OVERNACHTEN IN DE SCHOUWBURG
(BIJ DE VOORBEREIDING WAS ER SPRAKE VAN EEN SYMBOLISCHE BEZETTING
DOOR EEN TWINTIGTAL ACTIEVOERDERS)
RAKEN DE GEMOEDEREN VERHIT
IEDEREEN WIL BLIJVEN SLAPEN
IN HET BESTE(!) THEATER VAN DE STAD
WAAR ELKE AVOND ETEN IS

OF IK NIET MEER MATRASSEN DE BOURLA BINNEN KRIJG

DE CONCRETE WETTEN VAN DE GASTVRIJHEID 
DE VOORWAARDEN GRENZEN BEVOEGDHEDEN RECHTEN EN PLICHTEN
WAARAAN GAST EN GASTHEER ONDERWORPEN ZIJN

DAAR BEGINT AL HET GEDONDER
IK ZEG JA JA
KOM MAAR AF
EN VERTREK

ONDERWEG BEGINT HET TE REGENEN
KLEIN KASTEELTJE VAN PAPIER
VOOR DE MENSEN ZONDER PAPIEREN
O O O

IN HET ATELIER HEB IK
HEEL EVEN NOG
EEN HELEMAAL ANDER IDEE

___

TODAY THURSDAY AGAIN GUEST OF COMMUNITY CENTRE NORTH
TEMPORARILY OCCUPIED BY PEOPLE WITHOUT PAPERS

NEXT WEEK THE OCCUPIERS ARE THE GUESTS
OF THE HOUSE I WORK IN
THE BOURLALA

THE ABSOLUTE LAW OF HOSPITABILITY
 IS
THAT YOU PROVIDE A STRANGER WITH FOOD AND SHELTER
WITHOUT ASKING WHERE HE COMES FROM OR WHAT HIS NAME IS

THE MENU FOR NEXT WEEK
MONDAY POULET MOAMBE
TUESDAY ISPANAK YEMEK
WEDNESDAY CHICKEN CURRY
THURSDAY BORSJT AND PLOV
FRIDAY STEW WITH FRIES

BECAUSE OF THE QUESTION
WHO WANTS TO SPEND THE NIGHT IN THE THEATRE
(DURING THE PREPARATIONS A SYMBOLICAL OCCUPATION
BY TWENTY ACTIONISTS WAS BROUGHT UP)
FEELINGS BECOME HEATED
EVERYONE WANTS TO SLEEP OVER
IN THE BEST (!) THEATRE OF THE CITY
WHERE THERE IS FOOD EVERY NIGHT

ISN’T IT POSSIBLE TO GET MORE MATTRESSES INSIDE THE BOURLA

THE CONCRETE LAWS OF HOSPITABILITY

THE CONDITIONS BOUNDARIES COMPETENCES RIGHTS AND DUTIES
WHERE GUEST AND HOST ARE LIABLE TO

THERE THE TROUBLE STARTS ALREADY
I SAY YES YES
YOU CAN COME
AND LEAVE

ON MY WAY HOME
IT STARTS RAINING
SMALL PAPER CASTLE
FOR THE PEOPLE WITHOUT PAPERS
O O O

IN MY ATELIER
I HAVE
JUST FOR A MOMENT
A TOTALLY DIFFERENT IDEA