Kalender 09. 365 Dagen in actie in Antwerpen

Benjamin Verdonck
2014

__

Published by MER. Paper Kunsthalle with Toneelhuis and KVS
Language NL
ISBN  978 94 9069 352 7
Price 29.00 euro

Benjamin Verdonck completed his work Kalender on January 2nd, 2010. Over the previous 365 days more than 150 actions had taken place in Antwerp. They related to traditional holidays, the change of seasons, geopolitical shifts, Mother’s Day, Friday’s late-opening night, 9/11, April Fool’s Day. The book Kalender tells the story of this work in pictures and texts by Benjamin Verdonck. A dead sparrow, a pink globe, an aluminum foil collection, a conversation with birds, the storming of NATO Headquarters, a small paper castle for people without papers, scale models, stickers, pastries, a letter and Post-Its.

__

Order your copy here: www.toneelhuis.be

__

dit is een boek
het heet kalender09
op 2 januari 2010
(eerste dag van de wintersolden)
legde ik de laatste hand aan een werk

in de loop van de 365 daaraan vooraf
gaande dagen deed ik meer dan 150
acties in Antwerpen en op plaatsen waar
niemand stond te wachten op wat ik
allemaal kan

die acties verhielden zich tot
traditionele feestdagen de voortgang der seizoenen
geopolitieke verschuivingen
beslommeringen moederdag secretaressedag
later open op vrijdag zwarte zondag
11 september 1 april

in dit boek staan foto’s van
die acties en verhalen die ik erbij schreef
over een dode mus
een roze bol op het hoofd van een man
op een paard
een verzameling zilverpapier
een gesprek met de vogels een kat in een zak
een bestorming van het navohoofdkwartier
een klein kasteeltje van papier voor de
mensen zonder papieren een appel en een ei
op het museum voor schone kunsten
witte billboards drie zielige koningen
een grote taart